Täby

Grundades söndag 16 september 1962
Klubb 13076 - Distrikt 2350 - Charternummer

Det hela startade i Jockeyklubbens lokaler 1962

Historien började med att herrarna Stig Regnell, Vidar Risberg och Tryggve Sjölin väckte förslaget om att starta en Rotaryklubb i Täby. Det konstituerande mötet avhölls den 25 april 1962 i Jockeyklubbens lokaler på Täby Galopp.

Det beslutades att upptagningsområdet var Täby och Österåkers kommuner.

Inträdesavgiften var 30 kronor och årsavgiften 130 kronor.

Första ordinarie möte skedde på Familjehotellet i Näsby Park den 8 maj 1962. Ansökan insändes till Rotary International för formellt bildande av Täby Rotaryklubb.

Chartercermonien genomfördes i Täby kyrka den 16 november 1962. Middag med damer intogs på Familjehotellet. Deltagarna hämtades upp med buss runt om i kommunen och efter festen bussades alla hem igen. Kostnad för middag inklusive busservicen var 50 kronor per person.

Vid starten var det 25 medlemmar i klubben.

Luncherna intogs på Familjehotellet fram till 1979 då krögaren höjde lunchavgiften från 15 till 36 kronor. Med omedelbar verkan flyttades då mötena till Djursholms Värdshus.

Jubileumsår

•    5 års jubileum firades hos Kevingeklubben i Danderyd.

•    10 årsjubileet firades på Kungliga Sjökrigsskolan. Kostnad 55 kronor per person.

•    20 och 30 års jubileum firades ej p.g.a. för litet intresse.

•    25 års jubileum firades på Villa Pauli i Djursholm.

•    Den 9 november 2002 firade klubben sina 40 år. 

Ett 60-tal personer deltog och stämningen var hög – festen höll på till halv två! Den var både högtidlig och uppsluppen. Presidenterna från de andra Täbyklubbarna deltog liksom distriktets guvernör.

Chefen för Sjökrigsskolan  Rolf Skedelius lämnade klubben 1975 efter att ha läst stadgarna och funnit att Rotary inte var demokratisk. Dessutom konstaterade han att det var en helt maskulin organisation och att den inte levde upp till målsättningen. Vid sitt sista möte höll han ett flammande tal om att kvinnor måste få kunna bli medlemmar i Rotary.

Efter dom i högsta domstolen i USA fastslogs det att det inte fanns stöd för ett förbud mot kvinnor i Rotary.

Första kvinnan att väljas in i Täby Rotaryklubb var Kerstin Nohrenius, informationsansvarig i kommunen. Året detta historiska beslut togs var 1989.

Medlemmar som erhållit Paul Harris utmärkelsen är Tryggve Sjölin, Michael Knight (2 ggr!), Sven Månsson, Rune Monö, René Hügin, Sven Kamsén, Lennart Friis och Eva Persson.

Genom åren har lunchmötena gått av stapeln på många olika ställen. Det hela började på Familjehotellet, under åren 1962–1979. Därefter en kort tid på Djursholms Värdshus och sedan Täby Galopp i två år men p.g.a. dåligt kök flyttade vi till Scandic Hotel år 1983. Vi flyttade sedan till Sjövillan inom F2 området år 1990. Efter ett kort mellanspel på Djursholms värdshus flyttade vi 1993 till Täby Park Hotell. Under 2015 ändrades inriktningen för Täby Park Hotell till flyktingmottagning och vi då flyttade till den nuvarande samlingsplatsen på Scandic Hotell.

Minnesvärda program genom åren. Sam Nilsson var programansvarig 1973. Han var vid denna tid chef för Aktuellt, sedermera VD för hela SVT, vilket innebar att han tog med sig många intressanta talare. Några exempel; utlandskorrar som Arne Thoren och Björn Allander. Andra kända namn som han tog ut till Täby var Gustav Olivercrona, Stig Synnergren, Biskop Ingemar Ström, Gösta Boman och Sven Andersson.
1973 rasade Oktoberkriget, Youm Kippur, mellan Israel, Egypten och Syrien. De flesta militärexperterna som var med i nyhetssändningarna var även ute hos oss.

Vår medlem industridesignern Rune Monö tecknade med sin vassa penna ”kommentarer” till de flesta föredragen. En stor del av dessa sammanställdes 2002 och sträcker sig över både 1970 – 80 talen.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 48
- Herrar 35
- Damer 13
Paul Harris Fellow 7
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

Enebybergs Gård

Rosenvägen 39
187 45 Danderyd
Sverige